USLUGEKNJIGOVODSTVOKnjigovodstvo se najčešće doživljava kao zakonska obaveza, koja ako se ne ispuni dovodi do plaćanja kazni.

Osnovni paket knjigovodstvenih usluga napravljen je da ispuni sve vaše zakonske obaveze.

Onima koji poznaju pravu vrednost knjigovodstva omogućavamo, pored ispunjenja zakonske obaveze, da vide svoje preduzeće kroz brojke i dijagrame, da vide rast i rizike koji se pojavljuju u vremenu.

Takodje, po posebnim zahtevima, moguće je ugovoriti izveštavanje po metodologiji koja je zadata od strane klijenta u drugačijim formama od onih propisanih zakonom. Ovo se najviše odnosi na posebne, detaljnije preglede prihoda, rashoda i drugih stavki u bilansu.SAVETOVANJEPoresko savetovanje pruža mogućnost klijentima da na jasan način dobiju informacije ciljane za delatnost koju obavljaju.

Poresko savetovanje se odnosi na poreske i poslovne propise, mišljenja ministarstava, praksu i iskustva kolega. U okruženju u kome se zakoni vrlo često menjaju, tumače i primenjuju na različite načine, zadatak poreskih savetnika je da sagledaju propise koji se odnose na poslovanje klijenta, pažljivo analiziraju njegove potrebe i sve informacije jednostavno prikažu.ADMINISTRACIJAU svakodnevnom poslovanju suočeni smo sa jednostavnim zadacima koji iziskuju dosta vremena i znanja, a ponekad okolnosti doprinesu da ti jednostavni zadaci postanu noćna mora. Da bi klijenti imali više vremena da se bave svojim poslom koji najbolje znaju, kreirali smo uslugu koju smo jednostavno nazvali “Administracija”.

"Administracija" obuhvata svakodnevne administrativne poslove kao sto su:

 • kreiranje računa kupaca

 • rad na portalu e-računa (Sistem elektronskih faktura)

 • prijem računa dobavljača

 • zavodjenje računa u knjige ulaznih i izlaznih računa

 • prijem i slanje pošte

 • priprema i podnošenje obrazaca državnim institucijama

 • komunikacija sa bankom

 • priprema naloga za plaćanje u e-bankingu


Takodje, moguće je dodatno ugovoriti pripremu dokumenata za tendere ili kredite kod banaka.ZARADEObračun zarada radnika. Prijava-odjava.

Obračun drugih ličnih primanja: zakup, ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima...PDV I DRUGI POREZIUtvrdjivanje osnovice, obračun PDV-a i podnošenje poreske prijave.

Utvrdjivanje osnovice, obračun poreza na dobit i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave.

Obračun poreza na imovinu i podnošenje poreske prijave.

Obračun i podnošenje poreskih prijava za druge poreze i takse (npr.EKO taksa, taksa za isticanje firme itd.)`

OTVARANJA I GAŠENJA FIRMIOtvaranje firme podrazumeva:

 • pripremu dokumentacije za otvaranje

 • podnošenje registracione prijave

 • asistenciju kod izdavanja elektronskog sertifikata

 • podnošenje prijave za PDV evidenciju

 • asistenciju kod prijave stvarnih vlasnika

Gašenje – likvidacija firme:

 • priprema odluka i podnošenje registracione prijave

 • asistenciju kod neophodnih radnji na početku likvidacije

 • registracija početnog likvidacionog izveštaja

 • priprema odluka za okončanje likvidacije

 • registracija okončanja likvidacijeVIRTUELNA KANCELARIJAObezbedjivanje zakupa poslovnog prostora za sedište firme, posebna telefonska linija, sekretarica.IZRADA SAJTOVAIzrada i hosting Internet sajtova, optimizacija sajta, registracija domena, e-mail, SSL sertifikatiZASTUPANJAZastupanja po ovlašćenju klijenata pred privrednim subjektima, bankama, fizičkim licima i državnim organima.